Правление и Совет

Informācija par valdes locekļiem, ievēlētajiem 2012.gada 20.aprīlī.

Vārds, uzvārds
Dzimšanas gads
Iegūtā izglītība
Pilnvaru termiņš
Ieņemamais amats
Kompānijas akciju skaits
Pēdējo 3 gadu profesionālā pieredze
Informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās
Vladimirs Cadovičs
1951. Augstākā 5 gadi
Valdes priekšsēdētājs
531 785
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" valdes priekšsēdētājs
nav
Aleksandrs Struļevičs
1952. Augstākā 5 gadi
Valdes loceklis
- AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" valdes loceklis nav
Aleksandrs
Ančevskis
1974.
Augstākā
5 gadi
Valdes loceklis
6 300 AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" valdes loceklis
nav

Informācija par padomes locekļiem, ievēlētajiem 2012.gada 27.aprīlī.

Vārds, uzvārds
Dzimšanas gads
Iegūtā izglītība
Pilnvaru termiņš
Kompānijas akciju skaits
Pēdējo 3 gadu profesionālā pieredze
Informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās
Vidis Zaķis
1941.
Augstākā
5 gadi
968
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" padomes priekšsēdētājs, pensionārs
nav
Igors Istomins
1965.
Vidējā tehniskā
5 gadi
1 160 000
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" padomes priekšsēdētāja vietnieks
nav
Svetlana Tolkačova
1952.
Vidējā speciālā
5 gadi
-
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" grāmatvede
nav
Jeļena Vasuļa
1939.
Augstākā
5 gadi
24
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" padomes locekle, pensionāre
nav
Tatjana Rezņigska
1948.
Augstākā
5 gadi
-
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" padomes locekle
nav