Инвесторам

Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003044420. Sabiedrības pamatkapitāla denominācija tika veikta 28.05.2015. Sabiedrības pamatkapitāla denominācija tika veikta 28.05.2015. Sabiedrības pamatkapitāls pēc denominācijas ir 6 640 172 EUR, kas sadalās 4 742 980 akcijās ar akcijas nominālvērtību EUR 1,40.
Sabiedrības valdes priekšsēdētājs ir Vladimirs Cadovičs, pārējie valdes locekļi: Aleksandrs Struļevičs un Aleksandrs Ančevskis.

Sabiedrības lielākie akcionāri ir:
Marija Ančevska – 1 540 000 akcijas
Valentins Istomins – 1 160 000 akcijas
Vladimirs Cadovičs – 531 785 akcijas
SIA "MALEKS S" - 288 973 akcijas
Citi - 776 personas ar akcijām mazāk par 5% no kopējā skaita - 1 222 222 akcijas