finanšu pārskati

Padomes ziņojums

30.04.2020

Padomes ziņojums par 2019.gadu

Ziņojums

Finanšu pārskats

24.08.2020

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

20.05.2020

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

22.05.2017

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2017. līdz 31.03.2017.gadam.

Pārskats

Revidēts gada pārskats

25.03.2017

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2016 līdz 31.12.2016.

Gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

25.03.2017

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2016.gada pārskatam

Revidentu ziņojums

Nerevidēts gada pārskats

28.02.2017

Nerevidēts gada pārskats par periodu 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

Pārskats

Finanšu pārskats

23.03.2017

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Pārskats

Finanšu pārskats

23.03.2017

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.06.2016.

Pārskats

Finanšu pārskats

23.03.2017

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 31.03.2016.

Pārskats

Nerevidēts gada pārskats

16.08.2016

Nerevidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.

Gada pārskats

Finanšu pārskats

16.08.2016

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 30.09.2014.

Pārskats

Nerevidēts gada pārskats

16.08.2016

Nerevidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

Gada pārskats

Revidēts gada pārskats

16.08.2016

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014.

Gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

16.08.2016

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2014.gada pārskatam

Revidenta ziņojums

Finanšu pārskats

16.08.2016

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2015. līdz 31.03.2015.

Pārskats

Finanšu pārskats

16.08.2016

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 30.06.2014.

Pārskats

Finanšu pārskats

16.08.2016

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 31.03.2014.gadam.

Pārskats

Revidēts gada pārskats

16.08.2016

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

Gada pārskats

Finanšu pārskats

25.08.2017

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2017. līdz 30.06.2017.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

29.11.2017

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2017. līdz 30.09.2017.

Pārskats

Finanšu kalendārs

10.01.2018

Pārskats par 2018.g. pirmo ceturksni – 2018.g. 21.nedēļā (līdz 25.05.18.)
Pārskats par 2018.g. otro ceturksni – 2018.g. 34.nedēļā (līdz 24.08.18.)
Pārskats par 2018.g. trešo ceturksni – 2018.g. 47.nedēļā (līdz 23.11.18.)

Revidēts gada pārskats

23.03.2018

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

Gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

23.03.2018

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2017.gada pārskatam

Revidenta ziņojums

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

23.03.2018

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017.gadu

Ziņojums

Padomes ziņojums

23.03.2018

Padomes ziņojums par 2017.g.

Ziņojums

Finanšu pārskats

24.05.2018

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

23.08.2018

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

Pārskats

Finanšu pārskats

22.11.2018

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Pārskats

Revidēts gada pārskats

23.03.2019

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

23.03.2019

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2018.gada pārskatam

Revidenta zinojums

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

23.03.2019

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018.gadu

Ziņojums

Padomes ziņojums

23.03.2019

Padomes ziņojums par 2018.g.

Ziņojums

Finanšu pārskats

22.05.2019

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

23.08.2019

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

21.11.2019

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. līdz 30.09.2019.gadam.

Pārskats

Finanšu kalendārs 2020 gadam

30.12.2019

Pārskats par 2020.g. pirmo ceturksni – 2020.g. 21.nedēļā (līdz 22.05.20.)
Pārskats par 2020.g. otro ceturksni – 2020.g. 34.nedēļā (līdz 21.08.20.)
Pārskats par 2020.g. trešo ceturksni – 2020.g. 47.nedēļā (līdz 20.11.20.)

Revidēts gada pārskats

30.04.2020

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

30.04.2020

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2019.gada pārskatam

Revidenta ziņojums

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

30.04.2020

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019.gadu

Ziņojums

Finanšu pārskats

08.10.2020

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. līdz 30.09.2020.

Pārskats